Proiectul pensiunii agroturistice a fost realizat în cadrul Măsurii 313 a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Pe parcursul proiectării cele mai importante aspecte au fost crearea unei clădiri cu forme tradiţionale, simple dar  care în acelaşi timp corespunde standardelor europene de eficienţa energetică.

Pensiunea a fost proiectată conform standardelor caselor pasive, luând în considerare datele climatice ale localităţi. Datorită orientării optime ale ferestrelor şi a structurii pereţilor exteriori clădirea îndeplineşte obiectivele stabilite. Clădirea se bazează pe materiale de construcţie locale şi ecologice, cum ar fi lemnul si lâna, pe care o folosim ca termoizolaţie.

Clădirea dispune de următoarele funcțiuni: un apartament pentru proprietari, şi 6 camere de oaspeţi cu spatiile complementare.

An
2012

Beneficiar
Abos Emoke

Localitate
Soimeni, jud. Harghita

Funcțiune
Pensiune agroturistică

Stadiu
Studiu de fezabilitate

Arhitectură
Ede ABOS, SC Mezon-com SRL