Este o locuinţă unifamilială care respectă criteriile caselor pasive, cu structură de lemn, cu regimul de înălţime P+1 şi cu o arie construită de 71mp. Aria construită desfăşurată este  142 mp şi aria utilă desfăşurată este de aproximativ  100 mp.

Funcţiunile sunt după cum urmează: la parter – hol acces de 3.08 mp, cameră de zi de aproape 23 mp, sufragerie de 13.83 mp, bucătărie de 6.78, cămară + centrală termică de 4 mp şi un mic grup sanitar de 1.60 mp; la etaj – hol de 3.97 mp din care se poate ac¬cesa dormitorul matrimonial cu baie proprie de 5.43 mp, grupul sanitar de 4.10 mp, un dormitor de 11.59 mp şi altul de 9.94 mp, acestea din urmă putându-se uni cu uşurinţă în cazul în care s-ar prefera o singură cameră. Împreună pot oferi un spaţiu adecvat unei familii de 4 persoane.

Structura de rezistenţă este o structura uşoară de tip „Platform” din lemn cu planşee realizate din profile „I”compuse din lemn şi OSB.

Pereţii sunt compuşi din următoarele straturi din interior spre exterior: gipscarton ignifug de 12.5 mm grosime, un spaţiu pentru instalaţii de 37.5 mm cu rigle orizontale, OSB4 aplicate cu bandă de etanşare la rosturi şi la străpungeri pentru asigura¬rea etanşeităţii (n50≤ 1/h-1), structură de lemn în grosimea căreia va veni şi termoizolaţia (grosimea acesteia depinde forate mult de condiţiile climatice din zonă, de proprietăţile geamurilor şi de orientarea acestora), noi am propus o grosime de 35 cm. Pe partea exterioară vine al doilea strat de OSB4 care nu mai are şi rolul de etanşeizare, ci doar de rigidizare a structurii, după care vine un strat ventilat de 2.5 cm cu rigle verticale pe care se va monta placajul de lemn propus de 1.8-2.4 cm grosime.

În apropierea rosturilor sau a crăpăturilor apărute printr-o execuţie necorespunzătoare pot apărea curenţi de aer care, prin umiditatea transportată, în timp, pot cauza deteriorări grave ale structurii. De aceea, importanţa unei etanşeităţi perfecte (n50≤ 1/h-1) depăşeşte dome-niul eficienţei energetice, aceasta asigurând şi longvitatea structurii de rezistenţă a clădirii.

Toate laolaltă trebuie să aibă o valoare a coeficientului de transfer termic U ≤ 0.15 W/m2Kde preferatU ≤ 0.10 W/m2K. Aceste valori sunt recomandate pentru orice parte a anvelopantei clădirii, excepţie făcând uşile şi ferestrele la care se aplică reguli diferite. Cal-culul coeficientului de transfer termic se realizează conform DIN EN ISO 6964.

Fundaţiile se pot realiza cu fundaţii izolate, continue sau de tip radier general, însă, în fiecare caz, trebuie să avem grijă ca acestea să nu constituie o punte termică între interior şi exterior. Valoarea admisă în cazul punţilor termice lineare este de Ψ=0.01 W/mK.

 

 An

2012

Beneficiar

Localitate

Funcțiune
Locuinţă unifamilială

Stadiu
Concept

Arhitectură
Ede ABOS, SC Mezon-com SRL

PHPP
Ferenc KADAR